outdoor4u

dako logo

Reklama ulokowana w górnej części wieży ciśnień – na jej zadaszeniu. Bardzo dobrze widoczna za dnia, jak i w nocy dzięki oświetleniu. Nośnik zlokalizowany przy DTŚ. Bardzo dobrze widoczny.