outdoor4u

nasze realizacjeofertaonaskontaktbiuro

1.Administratorem Państwa danych osobowych, przetwarzanych przez stronę OUTDOOR4U jest Maksimum Sp. z o.o. Holding Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Opolskiej 22, 40-084 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345018. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Opolska 22, 40-084 Katowice lub poczty elektronicznej e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych, czyli w celu kierowania do Państwa informacji marketingowych i ofert o naszych usługach. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu. Dane są przetwarzane przez okres ważności zgody - może ona zostać w każdym momencie wycofana, jednak nie wpływa to na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

3. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.

4. System informatyczny w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)

5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

6. W  związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
  • przenoszenia Państwa danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Opolska 22, 40-084 Katowice lub też poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.