outdoor4u

artysci usmiechu

Reklama zrealizowana płachcie typu Mega Format. Ekspozycja zlokalizowana jest na wieży ciśnień przy ulicy Chorzowskiej. Bardzo dobra lokalizacja od strony wjazdu do miasta Katowice.