outdoor4u

Informacje

Informacje

Szerokość: 6 m
Wysokość:  3 m
Szerokość do druku: 6,12 m
Wysokość do druku: 3,12 m
Powierzchnia: 18 m2
Liczba nośników: 2
Oświetlenie: Uliczne
Materiał: Winyl
Lokalizacja: Nośnik znajduje się vis-a-vis dawnego Polmozbytu, w kierunku na Warszawę