outdoor4u

LOGO bl LACANTINA

Reklama zlokalizowana jest na jednym z naszych największych nośników typu Mega Format w Tychach. Ekspozycja jest dobrze oświetlona, znajduje się w centrum miasta.