outdoor4u

mercedes benz logo

Reklama koncernu zrealizowana na nośniku – Mega Format zlokalizowanym na wieży ciśnień przy ulicy Chorzowskiej. Bardzo dobra ekspozycja od strony wjazdu do miasta Katowice.